Twee aanhoudingen in onderzoek bouwfraude

dinsdag 7 juli 2015

Appingedam / Delfzijl - De politie heeft vandaag een 32-jarige man uit Appingendam en een 34-jarige man uit Delfzijl aangehouden op verdenking van oplichting en faillissementsfraude. In de woningen van de verdachten is een zoeking gedaan.

In het najaar van 2014 werd door een tiental (onder)aannemersaangifte gedaan van oplichting. De aannemers hadden werkzaamheden verricht aanappartementencomplexen in de stad Groningen, maar daarvoor maar gedeeltelijkbetaald gekregen. De aangiftes waren aanleiding voor een onderzoek.

Het onderzoek leidde naar een bedrijf in Rotterdam. In hetnajaar van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 werden vijf personen uitRotterdam en een Turkse vrouw (31-43 jaar) aangehouden en gehoord. Deze personenkonden allemaal gelinkt worden aan het bedrijf in Rotterdam en zijn vermoedelijkgebruikt als ?katvanger?. Door gebruik te maken van ?katvangers? hopencriminelen zelf buiten schot te blijven. De ?katvangers? maken zich door hunhandelingen schuldig aan medeplichtigheid van oplichting. Het bedrijf inRotterdam is inmiddels failliet verklaard.

Vervolgonderzoek leidde weer naar de provincie Groningen. Begin april werdendrie mannen (39-52 jaar) aangehouden. Twee van deze verdachten onderhieldencontacten met de onderaannemers. De derde was betrokken bij de aankoop van hetbedrijf in Rotterdam. Vermoedelijk is dit gebeurd in opdracht van de vandaagaangehouden verdachten.

De verdachten die vandaag zijn aangehouden zijn waarschijnlijkde opdrachtgevers voor het regelen van de bewuste BV. Het vermoeden bestaat datdie BV werd ingezet, met het vooropgezette doel om de daadwerkelijke bouwfraudemee te kunnen plegen. Zij hebben daarvoor vermoedelijk de verdachten uitRotterdam benaderd. Nadat de BV eenmaal "in bezit was" van de vandaagaangehouden verdachten, werden aanvankelijk de onderaannemers nog betaald voorde uitgevoerde werkzaamheden aan de appartementen in Groningen. Kort daaropstagneerden die betalingen volgens de aangevers.

De tien onderaannemers hebben het werk aan deappartementencomplexen vervolgens volledig uitgevoerd, maar zijn maargedeeltelijk betaald. Bij een aantal van hen heeft dat geleid tot grotefinanciele problemen. De verdachten zouden een deel van het geld voor deaannemers hebben weggesluisd naar buitenlandse rekeningen. Vermoedelijk gaat hetom een bedrag van rond de 400.000 euro. Toen aannemers hun beklag deden, werdeen aantal van hen onder druk gezet om vooral geen aangifte te doen.

De woningen van de aangehouden verdachten zijn doorzocht. Dezoekingen waren met name gericht op administratie en digitale gegevensdragerswelke meer inzicht kunnen geven in het handelen van de verdachten. Er is eenbedrag van enkele duizenden euro?s aan contant geld in beslag genomen waarvan deherkomst onderzocht zak worden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Appingedam | 112 alarmeringen Appingedam | Goedkoop Tanken in Appingedam | Supermarkten in Appingedam | Weerbericht Appingedam